VZN- ZRUŠENÉ - VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno

doc pdf
Dátum zadania: 11.02.2013