Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku medzi Obcou Lozorno a S. Belešom, M. Belešovou zo dňa 25. 1. 2013

pdf
Dátum zadania: 25.01.2013