Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku medzi Slavomirom Belešom a obcou Lozorno zo dňa 25. 1. 2013

pdf
Dátum zadania: 26.01.2013