Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku medzi S. Belešom, M. Belešovou a Obcou Lozorno zo dňa 25. 1. 2013

pdf
Dátum zadania: 25.01.2013