Obj. 08/01/2013 - hydrogeologický vrt v celkovej sume 1505,84 € s DPH + čerpadlo v sume cca 300 €

pdf
Dátum zadania: 01.02.2013