Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku medzi V. Černý a Obcou Lozorno zo dňa 11. 2. 2013

pdf
Dátum zadania: 12.02.2013