Obj. 02/02/2013 - hydrogeologický posudok pre návrh ochranných pásiem vodárenského zdroja v celkovej sume 1080,- Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 12.02.2013