Obj. 03/02/2013 - oprava zatekajúcich detailov strechy Obecného úradu v celkovej sume 1557,36 Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 01.03.2013