Obj. 01/03/2013 - opravu 2 ks zastávok SAD v celkovej sume 1990 Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 01.03.2013