Správa o vykonaných následných finančných kontrolách hlavnej kontrolórky za rok 2012.

doc pdf
Dátum zadania: 04.03.2013