Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2012-01-12jvl Zmluva o správe a servise počítačovej techniky a príslušenstva medzi TOPSET Solutions s.r.o. a obcou Lozorno zo dňa 12.03.2013

pdf
Dátum zadania: 12.03.2013