Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2012-04-02jv7 Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov... medzi TOPSET Solutions s.r.o. a obcou Lozorno z dňa 12. 3. 2013

pdf
Dátum zadania: 12.03.2013