Obj. 05/03/2013 - rozvádzač verejného osvetlenia na rohu Veterná-Muškátová ul. v celkovej sume 1964,58 Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 20.03.2013