Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku medzi A. Chlpekovou a obcou Lozorno zo dňa 25. 3. 2013

pdf
Dátum zadania: 27.03.2013