Správa z vykonanej NFK 1/2013 Kontrola poskytovania a používania dotácií na verejnoprosp. účely

doc pdf
Dátum zadania: 03.04.2013