Obj. 03/04/2013 - školenie, odbornú prípravu protipožiarnej hliadky právnickej osoby, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v celkovej sume 235,20 Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 22.04.2013