Zmluva o vytvorení a použití autorského diela medzi Mgr. art. J. Nagy a obcou Lozorno zo dňa 8. 4. 2013

pdf
Dátum zadania: 23.04.2013