Obj. 05/04/2013 - technický, prípadne autorský dozor na akciu - oprava ciest v Lozorne v celkovej sume 19,- Eur/hod.

pdf
Dátum zadania: 30.04.2013