Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lozorno a M. Sokáčovou zo dňa 4. 4. 2013

pdf
Dátum zadania: 13.05.2013