Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lozorno a Mgr. Linda Koišová - ASTRA - Tanečná škola zo dňa 26. 3. 2013

pdf
Dátum zadania: 13.05.2013