Kúpna zmluva medzi Obcou Lozorno a M. Bihári, R. Biháriovou zo dňa 14. 5. 2013

pdf
Dátum zadania: 14.05.2013