Kúpna zmluva medzi Obcou Lozorno a Z. Zemanom, A. Zemanovou zo dňa 14. 5. 2013

pdf
Dátum zadania: 14.05.2013