Obj. 04/05/2013 - výsadbu rastlín do kvetináčov na cintoríne v celkovej sume 170,64 Eur bez DPH.

pdf
Dátum zadania: 28.05.2013