Obj. 05/05/2013 - vytýčenie plynového vedenia na ul. Zvončínskej od rod. domu p.Horíkovej - parc.č. 9308/96 po rod. dom p. Morávka parc. č. 9308/75 za účelom výstavby cesty.

pdf
Dátum zadania: 28.05.2013