Obj. 06/05/2013 - architektonická štúdia „Bytového domu v Lozome“ v celkovej sume 1.992,- Eur sDPH.

pdf
Dátum zadania: 03.06.2013