Obj. 01/06/2013 - retrofit chladiaceho boxu č. 2 v dome smútku v Lozorne, v celkovej sume 985,31 Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 06.06.2013