Obj. 02/06/2013 - orezávanie, zrezávani stromov Z plošiny a následnú Iikvidáciu odpadu v obci v celkovcj sume 1932,- Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 12.06.2013