Správa z vykonaných následných finančných kontrol , Kontrola čerpania výdavkov na opatrovateľskú službu

doc pdf
Dátum zadania: 02.07.2013