Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb medzi Slovak Telecom a Obcou Lozorno zo dňa 27.03.2013

pdf
Dátum zadania: 19.04.2013