Obj. 02/07/2013 - dodanie nábytku pre Materskú školu ... v celkovej sume 1061,18 EUR vrátane DPH.

pdf
Dátum zadania: 19.07.2013