Obj. 01/08/2013 - výrub stromov v škóIke, výrub z plošiny pod telekomunikačným vedením a následnú Iikvidáciu odpadu v celkovej sume 672,- Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 13.08.2013