Obj. 03/08/2013 - V zmysle cenovej ponuky zo dňa 31.07.2013 iSelt Č. 467497613 objednávame tovar v celkovej sume 749,70 Eur s DPH

pdf
Dátum zadania: 13.08.2013