Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Obcou Lozorno a Wolf a Linden s. r. o. zo dňa 28. 6. 2013

pdf
Dátum zadania: 19.08.2013