Zmuva o podnájme pozemku medzi obcou Lozorno a P. Števčíkom zo dňa 15.9.2013

pdf
Dátum zadania: 18.09.2013