Obj. 02/09/2013 - vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lozorno na roky 2014 až 2020 podľa predloženej cenovej ponuky v celkovej sume 5000 EUR bez DPH.

pdf
Dátum zadania: 23.09.2013