Obj. 03/09/2013 - stavebné práce, spočívajúce vo vybudovaní ostrovčeka pri prechode pre chodcov na križovatke Hlavnej ul. a Zvončínskej ul. podľa predloženej cenovej ponuky v celkovej sume 1578,15 EUR bez DPH.

pdf
Dátum zadania: 23.09.2013