Dohoda o krátkodobom prenájme nebytových priestorov medzi obcou Lozorno a Športovým klub Lozorno zo dňa 29.9.2013

pdf
Dátum zadania: 30.09.2013