Obj. 02/10/2013 - rozšírenie kamerového systému vo dvore Obecného úradu Lozorno v celkovej sume 690,- Eur.

pdf
Dátum zadania: 09.10.2013