Obj. 05/10/2013 - orezávanie stromov pod napätím v lokalite „Za štrekou“ v Lozorne v celkovej sume 435,50,- Eur bez DPH.

pdf
Dátum zadania: 16.10.2013