Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. z. 00011364, medzi Orange Slovensko a.s. a obcou Lozorno zo dňa 9.10.2013

pdf
Dátum zadania: 16.10.2013