VZN- ZRUŠENÉ - VZN 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa rušĺ VZN Č. 2/2012

pdf
Dátum zadania: 25.10.2013