Obj. 03/11/2013 - dodanie a montáž kondenzačnej zostavy BUDERUS Praktik pre OÚ v celkovej sume 2 142,40 Eur bez DPH.

pdf
Dátum zadania: 07.11.2013