Obj. 01/11/2013 - vybudovanie chodníka pit peších a kočíky na ulici Pri Majeri ... celkovej sume 2613,96 Eur.

pdf
Dátum zadania: 07.11.2013