Kúpna zmluva medzi obcou Lozorno a S. Ševčíkovou zo dňa 8.11.2013

pdf
Dátum zadania: 11.11.2013