Delimitačný protokol 03142/2012-IJVOP-U00063/12.00, Slovenský pozemkový fond-Obec Lozorno, 5.11.2013

pdf
Dátum zadania: 11.11.2013