Obj. 04/11/2013 - integrácia inventúrnych modulov do IS obce v celkovej sume 1800 Eur s DPH

pdf
Dátum zadania: 13.11.2013