VZN 3/2013 ktorým sa mení záväzná časť ÚPN Lozorno vyhlásená VZN č. 1/2003 zo dňa 25.3.2003 v znení VZN č. 1/2007, VZN č. 1/2008, VZN č. 2/2008 a VZN č. 5/2010

doc pdf
Dátum zadania: 25.11.2013