Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Wolr & Linden s.r.o. a obcou Lozorno zo dňa 29.11.2013

pdf
Dátum zadania: 04.12.2013