Obj. 01/12/2013 - služby informačných a komunikačných technológií v celkovej sume 240,- Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 06.12.2013