Územný plán Obce Lozorno, zmeny a doplnky č. 5, Záväzná textová časť schválené uznesením OZ v Lozorne č. 8/12013, zo dňa 20.11.2013 (VZN č. 3/2013), samostatná príloha

doc pdf
Dátum zadania: 09.12.2013